Leg de bodems de onder je gezondheid: presentatie van Rineke Dijkinga op de stikstofdag 9 november