Onze bestaande opvattingen over bemesting worden steeds minder vanzelfsprekend. Planten voeden zich heel anders dan altijd gedacht.