Het broedseizoen van 2019 in de Westwouderpolder vergeleken met vroeger