image
headerfoto-devbbm-2
Beste leden, belangstellenden VBBM,

Na onze eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar, deze nieuwsbrief om iedereen te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Zoals de meesten van u weten zitten wij inmiddels in het laatste jaar van de 5 jarige vrijstelling van het bovengronds aanwenden van drijfmest. Tegelijkertijd staan wij aan de start van het door ons gewenste onderzoek over de gevolgen van mestinjectie voor de bodembiologie. Twee onderwerpen die ons als bestuur al enige tijd bezighouden.

Bij aanvraag van de vrijstelling ruim 4 jaar geleden, werd ons meegegeven dat het goed zou zijn wanneer wij in de komende jaren onderbouwing leveren voor de door ons gewenste manier van mesttoediening. Als bestuur hebben wij onze leden daarom gevraagd mee te doen aan ons eigen ontwikkelde Getuigschrift. Hiermee kunnen wij goed onderbouwen dat onze werkwijzen leiden tot integrale verduurzaming van voedselproductie.
Ook het onderzoek waar wij dit jaar mee starten zal mogelijk informatie opleveren waarmee onze werkwijzen kunnen onderbouwen. Echter, dit onderzoek zal niet eerder afgerond zijn dan eind 2024.

Vanuit de politiek hebben wij de eerste steun ontvangen middels medewerking aan het indienen van een nieuwe motie bovengronds aanwenden drijfmest. Dit is prettig maar het zou enorm helpen wanneer wij een groot aantal Getuigschriften mee kunnen sturen ter onderbouwing van ons verhaal. Daarom vragen wij u vriendelijk, doch dringend, uw bijdrage te leveren middels het invullen van uw Getuigschrift!

Vriendelijke groet,
Erik Valk
Voorzitter VBBM

Taahtuuh!

Aanvragen vrijstelling bovengronds mest uitrijden kan nog tot 1 februari aanstaande.

Taahtuuh!

Wie nog een mestmonster wil laten nemen graag melden bij Arjan de With, via het VBBM platform op Bundeling/mestkwaliteit of info@devbbm.nl

Conclusies op basis van de kuilgras- en grasbalenanalyses van melkveebedrijven tussen 2014 en 2022.

Deze conclusies horen bij een presentatie op 23 november 2023 van Anton Nigten voor de VBBM.
De grasbalen en het kuilgras zijn voor de macro-elementen niet in balans. En de hoeveelheden nitraat en ammonium zijn in de meeste producten te hoog tot veel te hoog.
Voor bijna 50 % van de producten is de onbestendig eiwitbalans (OEB) en het ruw eiwitgehalte te hoog. Maar meer dan 50 % van de geanalyseerde producten voldoet wel aan de normen die hiervoor gelden.
Koper, jodium en seleen zijn voor vrijwel alle producten te laag. Zink is in alle producten goed, en ijzer in alle producten op één na. Voor de andere sporenelementen is sprake van een grote variatie. Mangaan is in drie producten hoog tot zeer hoog.
Heel veel sporenelementen zijn in deze eurofins - analyse niet meegenomen.
Ook de gehaltes aan zware metalen zijn niet vastgesteld.
Er zijn verschillende methoden om de kwaliteit van de grasbalen en het kuilgras te verbeteren.
Het gebruik van zeemineralen is daar één van. Deze zijn besproken in de tweede presentatie van 7 december 2022.
Belangrijke vuistregels zijn: eiwitarm en pensgericht voeren. Niet alle koeienrassen lenen zich hiervoor.
Andere maatregelen zijn: aarde of gesteentemeel toevoegen aan de (potstal)mest; fijn gesteentemeel aan de drijfmest; kruiden geven en kruiden doorzaaien; wormencompost(thee) geven of verspuiten; een grander in de mestput hangen.
Voor elke maatregel gelden specifieke kansen en problemen.

VBBM lid Jelle Hakvoort in Rutten ontvangt minister Adema

Maandag 16 januari was @ministerlnv Piet Adema op bezoek bij biologische melkveehouders Jelle en Willian Hakvoort en Wilco en Renée van der Vaart die pachten bij een natuurorganisatie. Ze spraken elkaar over die samenwerking en wat de voordelen zijn van natuurinclusieve landbouw.
Hieronder de link naar het filmpje dat is gemaakt.
https://twitter.com/minlnv/status/1615653737086980096?s=48&t=S_a6jDJrswlM4eXYDveUmw

Kennis gezocht

In het VBBM getuigschrift staat nitraatmeting als item. 2 Jaar geleden zijn we als proef gestart met nitraat meten op 14 VBBM bedrijven. De uitslagen verschilden nogal. De vraag rijst wat je nu eigenlijk meet.
Om meer zicht op deze materie te krijgen heeft het bestuur besloten ook dit jaar weer de 14 bedrijven in de gelegenheid te stellen om nitraat te meten.

Mocht er iemand zijn die verstand heeft van nitraat en nitraatmeten en mee wil denken dan horen wij het graag.

Neem contact op met Walda Schenk : contact@devbbm.nl of 06-1043 1150

De VBBM -app op Bundeling of het VBBM-platform.

In het leven geroepen om makkelijker met elkaar te kunnen communiceren over verschillende onderwerpen: kruidenrijk grasland, verminderen van antibiotica gebruik, mest kwaliteit......
We hebben ook een "koffiehoek" waar de dagelijkse actualiteit kan worden besproken.

Onze community manager Irene bereid op het moment een nieuw item voor:

hoe het resultaat van het VBBM getuigschrift te verbeteren?

Iedereen die lid is of wordt van de VBBM heeft toegang tot de app.
P.S.
De oproep van Marc Stenssen voor een stagebedrijf is ingevuld. Er waren zelfs 3 VBBM bedrijven die een stageplaats aanboden.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.
Email Marketing Powered by MailPoet