image
headerfoto-devbbm-2
Beste VBBM-leden,

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is bij deze weer een feit.
Een bijzonder jaar waar de crisissen, in het bijzonder de stikstof-crisis, de boventoon voerden.
De gevolgen van het overheidsbeleid kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de landbouw in Nederland én het platteland. We hopen dat onze manier van kringloopboeren een voorbeeld en alternatief mag zijn voor de huidige landbouwpraktijk.

Een brief zal verzonden worden naar Den Haag waarin we vragen de tijdelijke vrijstelling bovengronds mest uitrijden om te zetten naar een definitieve vrijstelling mbv van onze borging cq getuigschrift. We willen proberen dit samen te doen met organisaties die ook bovengronds-uitrijden hoog in het vaandel hebben staan, als onderdeel van een duurzaam landbouw systeem. We houden u op de hoogte.

Op 30 november heeft Erik een afspraak gehad met Tjeerd de Groot ( heeft toentertijd samen met de SP de motie heeft ingediend voor de huidige vrijstelling bovengronds mest uitrijden). Hij heeft toegezegd te proberen met BBB (Femke Wiersma) dit op te pakken.

In januari (10 januari 2023) is er weer een ontmoeting met de onderzoekers van het project
effecten mesttoediening op bodemkwaliteit. Er zijn al wat mensen die meedenken, maar hoe meer er mee gedacht wordt hoe beter: het projectvoorstel staat op de VBBM website, wie inbreng heeft mbt het project, dat horen we graag!

HET BESTUUR KOMT MENSEN TEKORT.

Om goed te kunnen besturen zoeken we leden die nieuwe ideëen en/of goede contacten hebben om eens per maand plaats te nemen aan de bestuurstafel.

Het bestuur van de VBBM wenst jullie fijne feestdagen en hoopvol 2023!

Met vriendelijke groet namens het VBBM bestuur,
Jon Bergeman
Penningmeester VBBM.
VBBM getuigschrift
Er doen 40 leden ( van de 200) mee aan het getuigschrift. Bij het verlenen van de vrijstelling was het afgesproken dat we zouden laten zijn dat bovengronds uitrijden bijdraagt aan een goede stikstof efficiëntie. Om dit te kunnen onderbouwen is het belangrijk dat er meer mensen meedoen aan het getuigschrift. Om de planning voor het mest bemonsteren te maken is het fijn als u zich nu al opgeeft. De kosten van een mestmonster zijn € 115,- , verder is alleen de kringloopwijzer, en 5 vragen beantwoorden nodig. Monsters van grondwater zelf steken en laten onderzoeken is op dit moment nog niet betrouwbaar genoeg.
Wie nog mee wil doen met het getuigschrift over 2021 of mee wil doen met het getuigschrift over 2022 : contact@devbbm.nl

Aanmelding mestmonsters tbv het VBBM getuigschrift 2022: info@devbbm.nl

Oproep! Wie wil er een stageloper aankomend voorjaar?

Goedenmorgen,

Ik ben Marc Stenssen, en ik heb in Luxemburg een Melkvee Bedrijf met 70 Melkoeien. Ons Bedrijf is ook uitgericht naar de VBBM methode en daron wil ik heel graag stagelopen op een ander VBBM Bedrijf om meer te leeren over die werkingsmethode. In Luxemburg zijn er helaas geen VBBM-Bedrijven daarom zoek ik nu in Nederland verder.
Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Nederland, darom praat ik ook goed nederlands.

Ik ben op zoek naar een Stajebedrijf die volgens de VBBM-methode Werkt. Ik hoop dat er een is in jullie omgeving die het leuk vind in het voorjaar van 2023 een stageloper te hebben.

Bedankt alvast,
Marc Stenssen
E-mail: marcstenssen@hotmail.com
Tel: 00352 621138866
Onderzoek verschil bovengronds uitrijden en mest injecteren
We doen hier aan mee, Wageningen heeft de opdracht voor dit onderzoek samen met Louis Bolk Instituut. De start was in 2022 hiervoor werden 20 bovengrond bedrijven gekoppeld aan een zodenbemester buurbedrijf, dit was de aanloop. Voor 2023 zoekt men een bedrijf met maaipercelen in het midden van het land.
Er is wel een spanningsveld boer- wetenschapper, ze willen zoveel mogelijk variabelen uitschakelen zodat er bijvoorbeeld geen percelen met klaver mee mogen doen, dit maak het erg lastig. Walda benoemd nog de zorg van de VBBM dat het onderzoek zo smal wordt, kun je een biologisch complex systeem als een boerenbedrijf meten? VBBM vindt het toch belangrijk om mee te doen, en heeft als voorwaarde gesteld dat voor ons alle gegevens inzichtelijk zijn.

Het projectvoorstel staat op de website, input wordt zeer op prijs gesteld en we openen hiervoor een topic op Bundeling: Project Mesttoedieningstechnieken

De VBBM app

In de wandelgangen ook "bundeling" genoemd naar de firma die de app faciliteert.
De Bundeling-VBBM-App zou nog zeker wat drukker bezocht mogen worden, dan zou het meer van waarde zijn dan momenteel en let wel het is gratis! De app wordt betaald uit de contributie, dus wilt u meer uit uw lidmaatschap halen, meldt u aan voor de VBBM-app!
De opzet is meer contact met elkaar, kennis en ervaringen delen en wat er nog meer ontstaat, bv. door de chat "antibotica vrij melken" ontstond een dag over homeopathie voor koeien bij één van de leden.
Neem eens een kijkje in de VBBM-app!

En iedereen die lid wordt van de VBBM kan er gebruik van maken.
Presentatie JOZ kraker
Aanleiding voor deze presentatie was de vraag van een VBBM lid over mest en technische bewerkingen. Hieronder verslag van de presentatie op de ALV van 16 november jl.
Erik Danes komt uit Oosterwolde en werkt bij JOZ in Westwoud, zij hebben onlangs Fullwood Milking uit Engeland overgenomen, maar houden zich ook veel bezig met mest verwaarden.
Gerjan Roetert uit Wesepe is boer op 2 locaties, hij melkt in Wesepe 180 koeien en heeft in Diepenveen nog een locatie met jongvee naast een Natura 2000 gebied. Hij gebruikt al 4 jaar geen derogatie meer en teelt mais en bieten op veelal P arme grond.
Dit past op zijn bedrijf heel mooi samen met de Gazoo die op locatie Wesepe staat. Door mais te voeren is het scheidingsrendement heel goed, de fosfaat en organische stof,die zo hard nodig zijn voor de mais blijven op het bedrijf in tegenstelling tot bij mest afvoeren. Door de investering in de Gazoo hoeft Gerjan geen mest af te voeren of koeien weg te doen, dus voor zijn situatie erg aantrekkelijk.
We krijgen den duidelijke uitleg van Erik over de werking van de Gazoo
Een koe staat voor 135 kg N waarvan 50% organisch, 50 % mineraal (ammonium/ ammoniak) hiervan kan tot 70% worden reduceert tot 13 kg
Eerst word de mest gescheiden 80% is dunne fractie, 20 % is dunne fractie, 10 kuub dunne fractie gaat in separator, dit duur t ca 12 uur NH3 wordt afgezogen en komt in soort luchtwasser maar dan in gesloten systeem zonder emissies, waarbij zuur en water wordt toegevoegd. Het ‘spuiwater’ word Biogrow, heeft 80/150 kg N per m3 en in tegenstelling tot spuiwater een ph van 5-6, geen organische stof, erkenning van NVWA dat het kunstmest is( van belang bij geen derogatie) Is een Europees erkende meststof geproduceerd door RAV erkende luchtwasser.
Dikke fractie van meer dan 35% DS wordt 2 x per week gebruikt voor het instrooien( bio bedding)/ of opgeslagen onder kleedje om uit te rijden.
Voordelen:
Co2 reductie door minder/geen kunstmestaankoop
minder mesttransporten
preciezer kunnen bemesten
verlaging stalemissie
De VBBM is zeer geïnteresseerd in JOZ Climate lab, dit is een systeem om realtime emissie in de stal te meten.
Wigle stelt dat de akkerbouw zonder bestrijdingsmiddelen in de toekomst zeker een goed bodemleven nodig heeft en er daardoor veel goede rundermest nodig is, hij vraagt zich af of met dit systeem de bodem gevoed word. Bij veel beweiden is het systeem ook minder interessant.
Gerjan weid 120/6 en geeft aan dat hij wel overwogen heeft minder koeien te houden, maar dat hij graag met medewerkers werkt, en daar is een bepaalde schaal voor nodig. Hij is best tevreden over de gras en maiskwaliteit van afgelopen jaar.
Langjarig onderzoek naar het effect op de bodem van deze wijze van bemesten is er niet.

Ondanks het "VBBM-niet-eigen"-onderwerp van deze avond was het interessant met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.
Email Marketing Powered by MailPoet