NVLV-themadag 17 nov 22 ‘Hoe het staat met de transitie -> kringlooplandbouw’