image
headerfoto-devbbm-2

Extra Nieuwsbrief Oktober 2021

Beste VBBM-leden en geïnteresseerden,

Zoals jullie zien hebben wij een andere vorm gevonden om de nieuwsbrieven te versturen. Het heet mailpoet en is verbonden met de website, vandaar dezelfde "look en feel" zoals de websitebouwer dat dan noemt.
Welkom in dit nieuwe systeem!

Ter gelegenheid van dit nieuwe systeem kregen we alle emailadressen door de handen in combinatie met de ledenlijst. We ontdekten wat onregelmatigheden, maar als het goed is krijgt iedereen de nieuwsbrief nu toegestuurd.
Mocht er iets niet kloppen of onduidelijk zijn, dan horen we het graag. Dat kan het via contact@devbbm.nl of bellen met 06-1043 1150 (Walda Schenk).

Verplaatsing Algemene Ledenvergadering

Deze extra Nieuwsbrief sturen we met name vanwege het verplaatsen van de aangekondigde ALV.
Het bleek dat ook de Natuurweide een ALV had gepland op 16 november.

De VBBM ALV is verplaatst naar dinsdag 30 november 2021
De Hoeksteen, De Poort 19, Swifterbant, aanvang 20.00 uur.

VBBM opdracht bij van Hall-Larenstein

Op 23 september hebben Arjan en Walda bij van Hall in Leeuwarden een eerste kennismakingsgesprek gehad met Jurjen van der Velde en zijn begeleider vanuit van Hall. Jurjen reageerde op de uitgezette opdracht door Erik Valk, met als kern: middels optimale voeding (eiwitarm/structuurrijk) en goede bewaring van de mest zijn al mooie verbeteringen behaald. Graag willen wij hierover ook meetgegevens hebben. Daarom hebben wij als vereniging een gasmeter aangeschaft, die meerdere mestgassen kan meten. Het zou goed zijn metingen uit te voeren volgens een vast protocol en bij al onze leden.
Jurjen begint nu met het schrijven van zijn projectplan en meet-protocol. De inschatting is dat hij in november zal kunnen beginnen met meten. Vanaf die tijd kunt u dus een telefoontje van Jurjen verwachten met de vraag of hij bij u langs mag komen om gassen te meten in uw stal.
Deelname is natuurlijk vrijwillig.

Agenda:

Dinsdag 26 oktober
Regiobijeenkomst Aldeboarn, bij fam Dijkstra Fjurlansweg 2, 8495 NP Aldeboarn, aanvang 13.30 uur, met medewerking van Anton Nigten
Opgave: contact@devbbm.nl

Donderdag 4 november
Regiobijeenkomst Oudewater, bij fam Graveland, Hoge brug 29, 3421 TE Oudewater,
aanvang 13.30 uur, met medewerking van Anton Nigten
Opgave: contact@devbbm.nl

Dinsdag 30 november
Algemene Leden Vergadering, de Hoeksteen, De Poort 19, 8255 AA Swifterbant,
aanvang 20.00 uur.
Anton Nigten: Hierbij de belangrijkste inzichten op basis van mijn stikstofonderzoek van de laatste jaren en van de ammoniakstudie van Peter Vanhoof en mij:
  1. Het voer voor de koeien mag niet te stikstofrijk zijn. En met name mag er niet te veel nitraat en ammonium in zitten, zoals in jong voorjaarsgras op koude dagen. Als het ureumgetal in de melk te hoog is, dan weet je dat je te veel stikstof hebt gevoerd. Het ureumgetal moet 10 of lager zijn. Dan blijven de koeien ook gezond. En hoe hoger het ureumgetal, hoe slechter het met de koeien gaat. Het risico op mastitis en klauwproblemen neemt navenant toe. En de lever en nieren worden overbelast.
  2. Ammonium en nitraat in het gras wordt alleen goed omgezet in echt eiwit als de gewassen niet alleen met kalium maar ook met zout worden bemest. In Engelse studies ging het om 175 kg zout/jaar. Kalium zit er meer dan genoeg in de mest. Zeezout is beter dan landbouwzout. En bladbemesting met zeezout is veiliger dan bodembemesting.
  3. Als er veel ammonium en nitraat in het gras zit, dan heeft de koe extra magnesium en sporenelementen nodig om deze stikstofverbindingen om te zetten in bacterieel eiwit. Anders gaan de rottingsbacterien overheersen, en wordt de koe overbelast met slechte stikstof en zwavel.
  4. Bij gebrek aan goede bacteriën die de slechte stikstof om kunnen zetten in bacterieel eiwit gaat de koe het te veel aan ammonium en nitraat afvoeren via de melk, de poep en de urine. Of via de huid en de ademhaling. Als dat onvoldoende soelaas biedt, slaat de koe het teveel op als uraat tussen de klauwen (klauwontsteking) of als ureum of nitraat in de melk, of als ammonium in het bloed en eiwitophoping tussen de cellen in het bindweefsel. Ook veel koolstof gaat dan verloren: als methaan, of als waterstofcyanide. En er ontstaat waterstofsulfide (zeer giftig) en fosfine (ook zeer giftig);
  5. Alle planten kunnen luchtstikstof binden. Maar als je bemest met ammoniummeststoffen of nitraat dan stopt deze vorm van stikstofbinding.
Toevoeging van aarde of van slootbagger stopt de emissies van nutriënten uit de mest (stikstof; zwavel; koolstof fosfor etc). Deze methode is door boeren ontwikkeld en werd vroeger veel toegepast. Nu nog maar op enkele bedrijven.

Bericht van een VBBM-lid:

Onlangs had ik een waterschapsmedewerker op bezoek met o.a. de taken ecologie en relatiebeheer.
We hebben samen een rondje gedaan door het land, een spade en grondboor in de grond gestoken en besproken wat we zagen.

Het meest enthousiast was hij over de waterkwaliteit in de sloten met een leuk aandeel waterplanten, kraakhelder water en vissen die je kan zien zwemmen. Voor mij heel gewoon, ik dacht dat dat overal zo is, voor hem toch bijzonder. Heb uitgelegd dat dit te danken is aan bovengronds mest uitrijden en ieder jaar een rondje met de baggerspuit door de sloten. Mijn manier van sloten met de kantensnijder en vaste slootbak om de ingetrapte kanten op te halen hielp volgens hem niet mee om schoon water te krijgen.

Mogelijk kan de kwaliteit van het oppervlaktewater de VBBM leden onderscheiden van de reguliere mestaanwenders? Hebben jullie meer van dergelijke signalen gehoord? Heel actueel met het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Gaat mij weer 5% mestplaatsingsruimte kosten (doordat de minister een max heeft gesteld op 5% anders was het 12% geweest).

Wim Habben Jansen, Alphen aan de Rijn.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.