image
headerfoto-devbbm-2

Beste VBBM-leden en andere nieuwsbrieflezers,

Van harte nodigen wij u uit voor de najaars ALV van de VBBM op 16 november op de Warmonderhof, Wisentweg 12, Dronten.

Programma:

 • 20.00 uur ledenvergadering
 • 20.30 uur vergadering open voor nieuwsbrieflezers en andere belangstellenden, thema van dit gedeelte is techniek en ecologie. Gastsprekers zijn gebruiker en vertegenwoordiger van de JOZ Gazoo stikstofkraker; omdat de stikstof uit de mest wordt gehaald kan er bovengronds worden uitgereden. Wat zijn voor- en nadelen van een dergelijk systeem om bovengronds te kunnen uitrijden?
  Na afloop is er natuurlijk ook gelegenheid over andere zaken van gedachten te wisselen.
Graag tot ziens op 16 november.
Vriendelijke groet,
Bestuur VBBM
Beste VBBM-leden,

Op het VBBM-platform van Bundeling kwam in een chat ecologie en techniek naar voren. Zonder iemand tekort te willen doen zou je kunnen zeggen dat VBBM leden een optimale ecologie nastreven. In het artikel “Unieke functionele biodiversiteit” hebben Erik Valk en Sybrand Bouma dat proberen te verwoorden (ihttps://devbbm.nl/unieke-functionele-biodiversiteit/).
Welke hulpmiddelen daar verder bij gebruikt worden is aan de boer, hij ziet en heeft zich verbonden met het bedrijf en zo is hij degene die dat bedrijf ook het best aan kan sturen.
Nu zijn er verschillende technische ontwikkelingen, één ervan is de JOZ Gazoo stikstofkraker. Hoe het precies werkt wordt uitgelegd door de boer-gebruiker en de vertegenwoordiger van de JOZ Gazoo op de vergadering. Maar wat zich voordoet is, dat door een technisch proces de stikstof uit de mest wordt gehaald en het organische gedeelte bovengronds zou kunnen worden uitgereden.
Op de ALV van 16 november nodigen wij vanaf 20.30 uur ook belangstellenden uit om aanwezig te zijn op de ALV om met elkaar na te denken over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een dergelijk systeem.
Zie de uitnodiging hierboven.

Vriendelijke groet,
Erik Valk
Voorzitter VBBM
Vergadering met onderzoekers project effecten mesttoediening op bodemkwaliteit,
08 september 2022
Een goede bijeenkomst . We hebben wel een paar keer pittig discussie gehad met de WUR mensen over bovengronds mest uitrijden . En hoe we naar de cijfers kijken . Het was goed dat Peter Vanhoof er ook bij was .
Begin November proberen ze met een uitgewerkt onderzoek voorstel te komen . Half November gaan we dan samen kijken of we voldoende op één lijn kunnen komen voor het onderzoek de komende drie jaar.
Bestuur VBBM

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP

Goedenmorgen,

Ik ben Marc Stenssen, en ik heb in Luxemburg een Melkvee Bedrijf met 70 Melkoeien. Ons Bedrijf is ook uitgericht naar de VBBM methode en daron wil ik heel graag stagelopen op een ander VBBM Bedrijf om meer te leeren over die werkingsmethode. In Luxemburg zijn er helaas geen VBBM-Bedrijven daarom zoek ik nu in Nederland verder.
Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Nederland, darom praat ik ook goed nederlands.

Ik ben op zoek naar een Stajebedrijf die volgens de VBBM-methode Werkt. Ik hoop dat er een is in jullie omgeving die het leuk vind in het voorjaar van 2023 een stageloper te hebben.

Bedankt alvast,
Marc Stenssen
E-mail: marcstenssen@hotmail.com
Tel: 00352 621138866

Regiobijeenkomsten

21 november 2022, 1300- 15.30 uur, Landjuweel de Hoeven, Middenweg 4, Dalfsen.
Stefan Temming, werkzaam bij Veecom, vertelt over zijn visie op fokken met aAa.
In verband met de voorbereidingen graag opgeven via contact@devbbm.nl of
whats-app 06-1043 1150

23 november, 20.00- 21.00 uur, ONLINE-bijeenkomst
Anton Nigten heeft kuilanalyses van 3 VBBM boeren bestudeerd en vertelt over zijn bevindingen.
De teams-link volgt.

30 november, 11.00- 15.00 uur, Mts Kemper-Vullings, Hennenstraatje 1, Weert.
Bedrijfsbezoek bij Gerard Kemper over bodemverbetering d.m.v. compostering van materiaal uit de regio (zie ook https://www.agricycling.nl/proces). Gerard werkt samen met een akkerbouwer, dit geeft een interessante dynamiek aan de kijk op bodemverbetering.
Boterhammen voor de lunch graag zelf meenemen.
En i.v.m. de voorbereidingen graag opgeven via contact@devbbm.nl of
whats-app 06-1043 1150

7 december, 20.00- 21.00 uur ONLINE-bijeenkomst
Wat kan zeezout betekenen voor ons? Anton Nigten licht zijn visie toe.
De teams-link volgt.

NVLV-themadag 17 nov 22 'Hoe het staat met de transitie -> kringlooplandbouw'

17 november 2022, 9:30 - 16:00 uur
Presentaties geven:
 1. boer en onderzoeker dr.ir. Meino J. Smit,
 2. onderzoeker bodem, bemesting en voedsel ir. Anton O. Nigten en
 3. consultant en onderzoeker bestrijdingsmiddelengebruik ir. Jelmer Buijs.
 4. lokatie: De Groote Voort
  Postweg 110
  6741 ML Lunteren
  Inloop: 9.30 uur
 5. kosten € 65,00
 6. opgeven via de ze link: https://nvlv.nl/index.asp?menu=01&id=1&id=236

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP

Beste VBBM leden,

Wij contacteren u vanuit de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Biodiversiteitsmonitor. Recentelijk heeft de Biodiversiteitsmonitor een vraag neergelegd bij de Universiteit omtrent het belonen van melkveehouders over hun bijdragen aan biodiversiteit. Vanuit het masterprogramma Governance of Sustainability wordt deze vraag opgepakt door vijf studenten; Roos, Tom, Jip, Evelien, en Elke.

Het doel van de BiodiversiteitsMonitor is het vergroten van de biodiversiteit in Nederland, in samenwerking met de melkveehouders. Via de Monitor worden melkveehouders beloond voor hun bijdrage op basis van verschillende duurzaamheidsindicatoren. Graag zouden we met u in gesprek gaan om te achterhalen aan wat voor type beloningen u als melkveehouder (of vertegenwoordiger) waarde hecht.

Er wordt gestuurd vanuit doelen, waar de middelen hiertoe vrij worden gelaten. Dit geeft een melkveehouder de ruimte om zelf te bepalen welke maatregelen hij neemt om de scores op de indicatoren te verbeteren. Hoe hoger de score, hoe hoger de beloning. Om zoveel mogelijk melkveehouders te betrekken zijn aantrekkelijke beloningen belangrijk. Het doel van het onderzoek is dan ook om te onderzoeken aan welk soort beloningen melkveehouders waarde hechten en hoe dit uitvoerbaar gemaakt kan worden. De uitvoerbaarheid van beloningen wordt, onder andere afhankelijk van de wensen van melkveehouders, besproken met mogelijke leveranciers, zogenoemde ‘gebruikers’ van de opgeleverde biodiversiteit. Huidige voorbeelden van zulke gebruikers zijn banken en energiemaatschappijen maar ook hier is de wens om breder te kijken. Allereerst ligt de focus bij de verscheidenheid aan wensen van melkveehouders.

Uiteindelijk kan een beter beeld van de gewenste beloningen het makkelijker maken voor melkveehouders en gebruikers om een bijdrage te leveren, aangezien er niet één soort beloning is waar iedere melkveehouder evenveel waarde aan hecht.

De beste manier om hierachter te komen is door middel van een gesprek. Om deze reden zouden wij graag een interview met u willen inplannen. Graag horen we van u of dit een mogelijkheid is en of u een voorkeur heeft voor een fysieke of online meeting, dan kunnen we kijken wat mogelijk is!

Met vriendelijke groet vanuit Leiden,

Team Biodiversiteitsmonitor
Roos, Jip, Evelien, Tom, en Elke
Leiden Biodiversiteitmonitor- Email: leiden.biodiversiteitmonitor@gmail.com
Brief van Anton Nigten aan de Nederlandse boeren, 18 oktober 2022:
Geachte leden, geacht bestuur,

Onlangs heb ik u een brief gestuurd met informatie over de risico’s en nadelen van stikstofkunstmest voor de boer, de landbouwgewassen en de natuur. Mijn belangrijkste conclusies in die brief waren als volgt:
De mesttankstickers vinden hun weg door het hele land. Wilt u ook een VBBM mesttanksticker? Neem contact op met een bestuurder of via facebook met Jacob Wensink: https://www.facebook.com/vbbm.verenigingbehoudboermilieu/
Hieronder Zuid Holland, water over het land na mestuitrijden.
meststickertank habben j

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.
Email Marketing Powered by MailPoet