image
headerfoto-devbbm-2
Beste VBBM-leden,

21 April hebben we een goede ALV gehad in Dronten op de Warmonderhof. De sprekers waren Gerard Velthof en Nick van Eekeren, een verslag van het gesprek volgt hieronder.
Het bestuur heeft mesttankstickers laten maken die deze avond mee naar huis konden worden genomen. We ontvangen graag een foto van tank met sticker!
De uitrol van het digitale platform via Bundeling staat gepland voor week 22. Via de mail zult u een uitnodiging krijgen om deel te nemen. Dat kan met de telefoon maar ook is er een computerversie.
Via die uitnodiging meldt u zich aan als gebruiker van de app. Tot nu hebben we 4 groepschats aangemaakt: mestkwaliteit, kruidenrijk grasland, antibiotica vrij melken, meer werken met de biologie. Maar mocht er behoefte zijn aan chats over andere onderwerpen dan kan dat.
Wij hopen op een succesvolle start van dit VBBM-initiatief.
Tot ziens in/op ons eigen digitale platform!

Het VBBM-bestuur.

Gesprek met Gerard Velthof en Nick van Eekeren

op de ALV 21 april over het project Projectvoorstel effecten mesttoediening op bodemkwaliteit

In het projectvoorstel gestuurd naar de VBBM staat het volgende:
Het ministerie van LNV heeft Wageningen Research (WR) en het Louis Bolk Instituut (LBI) gevraagd een projectvoorstel uit te werken naar de volgende aspecten:
  1. Welk effect heeft de (al dan niet wettelijk voorgeschreven) toedieningstechniek voor drijfmest ten opzichte van het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest, bij gelijke weersomstandigheden, op de factoren:
- bodemleven (aansluiten bij de BLN),
- bodemkwaliteit (aansluiten bij de BLN),
- stikstofbenutting door het gras (ook in OEB),
- nitraatuitspoeling in mg/L, 3
- afspoeling van meststoffen, en
- lachgasvorming.
  1. In hoeverre worden bovenstaande mogelijke effecten beïnvloed door de samenstelling van de runderdrijfmest (en daarmee de integrale bedrijfsvoering)?
Daarnaast vraagt het ministerie van LNV hoe een integrale afweging en beoordeling van de effecten van toedieningstechnieken kan worden gemaakt.

In de uitleg van Gerard Velthof en Nick van Eekeren kwam naar voren dat het voor het ministerie van belang is dat de emissiefactor naar beneden gaat en wel van 17% naar 10%. Dit gaat dan over de emissiefactor voor zodebemesten. De emissiefactor voor bovengronds uitrijden ligt op 71%.

Dit jaar zijn er een aantal vooronderzoeken.

Volgende jaar beginnen de eigenlijke onderzoeken. Men heeft gekozen voor plotjes land omdat die methode wetenschappelijk en statistisch de voorkeur heeft.
Lees het projectvoorstel als gestuurd naar de VBBM op de website devbbm.nl

Een aantal punten kwamen naar voren:
  • Dat er in de praktijk met kennis en ervaring wordt gewerkt, die niet wordt gebruikt voor of in wetenschappelijk onderzoek.
  • Het is wenselijk de kennis en kwaliteiten van de boer in beeld te brengen.
  • Het onderzoek zou moeten starten bij de bek van de koe. Wat gaat erin en wat voor soort mest wordt er dan geproduceerd? En dan (pas): wat doet deze mest dan bovengronds uitgereden op het land en wat doet de mest als het wordt zodebemest?
  • De mestgiften van VBBM boeren zijn over het algemeen laag ( 9m3). In het vooronderzoek wordt met een minimum gereden van 15 m3: is het onderzoek dan nog representatief?
  • Er wordt gezocht naar land waar geen klavers in staan, omdat de N van de klavers de bodemgesteldheid beïnvloed. VBBM-land zonder klaver is moeilijk te vinden. VBBM-boeren werken veel met kruidenrijk grasland, wat wordt daarmee gedaan in het onderzoek?
  • Wordt er verschil gemaakt tussen chemische N en organische N?
image-1
image
De mesttankstickers vinden hun weg door het hele land. Hier een foto uit Drenthe. Wilt u ook een VBBM mesttanksticker? Neem contact op via facebook met Jacob Wensink: https://www.facebook.com/vbbm.verenigingbehoudboermilieu/
b1cae1a0-d535-4dca-a5e8-0de01709bdfd

Keurentjes ‘groeide’ van 75 naar 55 melkkoeien…

Je wilt je oriënteren op agroforestry. Je vraagt je af of bomen wel kunnen renderen in je bedrijf en hoe anderen dat doen. Lees over Gerard Keurentjes, BD melkveehouder in de NO polder. Hij experimenteert al met agroforestry.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.
Email Marketing Powered by MailPoet