image
headerfoto-devbbm-2

Nieuwsbrief December 2021

Beste VBBM-leden,

Hierbij de laatste VBBM-nieuwsbrief van dit jaar. Veel ligt achter ons, we begonnen en eindigen het jaar met corona, maar daar hebben we het nu even niet over. Het was een redelijk “normaal” jaar wat weer betreft, gelukkig niet weer een droge zomer en ik denk voor de meesten genoeg voer van het land waar we nu de koeien, in deze donkere dagen, van kunnen voeren. Het meeste vee zal wel op stal staan, dat geeft ook vaak weer een voldaan gevoel, alles dichtbij en volop voer van onze noeste arbeid de afgelopen zomer.
Alles overziende van het afgelopen jaar zou ik zeggen: tel uit je winst wat een voorrecht om in deze tijd boer te zijn, vrijheid en ruimte, geen 1,5 meter maar bunders, geen discussies maar vee en gewas om je heen. Geniet van je werk en met volle moed naar een nieuw jaar en nieuwe seizoenen. Want, zonder boer geen leven.

Namens het VBBM bestuur,
Jacob Wensink.

Agenda

De volgende serie regiobijeenkomsten met Peter Takens worden gepland begin volgend jaar, onderwerp is dan:

het VBBM- getuigschrift en praktische verbanden

Wat staat er in het getuigschrift, wat heb je gedaan en wat kun je doen als boer?

Mestmonsters

We hebben Arjan de With weer bereid gevonden om mestmonsters te nemen de komende maanden.
Graag opgave bij Arjan: info@devbbm.nl en Arjan neemt contact met u op als u op de route ligt.

Nitraatmeten

Verleden jaar hebben 14 leden voor het eerst nitraat gemeten. Het is geen makkelijke materie en de monstername moet door de boer zelf worden verzorgd: 30 steken per ha op 70-90 cm diepte. Te boren met een grondboor.
Het bestuur wil de monstername nog een jaar faciliteren, pas bij een reeks van metingen is er werkelijk wat te zeggen. De 14 deelnemers van verleden jaar zullen weer benaderd worden, wie ook mee wil doen graag opgeven bij Walda: contact@devbbm.nl

Feestelijk is dat Jelle Hakvoort publiekswinnaar graslandboer van het jaar is geworden

Ook Anne Koekkoek was genomineerd. Voelt toch ook wel als een succesje voor de VBBM:
2 VBBM leden genomineerd en een winnaar!

In de ALV is er al over gesproken, de VBBM wil een digitaal platform (community of practice) faciliteren voor haar leden.

Het is een beschermde digitale omgeving waar leden gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Het programma werkt op de telefoon, maar draait ook op de computer, net wat uw voorkeur is. Deelname aan het platform is gratis voor VBBM leden.
De organisatie die het platform verzorgt heet Bundeling https://bundeling.com/nl/brancheorganisatie-non-profit/ misschien aardig om op de website van Bundeling te kijken om alvast een idee te krijgen. Begin volgend jaar ontvangt u via Bundeling een email met uitnodiging om mee te doen.

De VBBM heeft samen met de Noardlike Fryske Wâlden een plaats in de gebruiksgroep van de kringloopwijzer.

In november is er een bijeenkomst geweest. De VBBM heeft een aantal punten ingebracht.
Voor de liefhebber hieronder de vragen van de VBBM en de reacties van het ontwikkelteam.

In de ALV is gewag gemaakt van de Biomonitor:

een systeem eigen monitoringsysteem voor de biologische melkveehouderij. Onder de werkgroep "biologische systeemlandbouw" (het vierde en aparte spoor managementmaatregelen stikstof) gaan geselecteerde biologische bedrijven binnen de Pilot Biomonitor ermee aan de slag. Het mooie is dat er nu oog is voor andere systemen in de landbouw die mogelijk anders gewaardeerd kunnen worden.

Ook in de ALV sprak Michiel Vreriks van VKON,

hij heeft voorgesteld om als bestuur een gesprek te hebben met het bestuur van Platform Natuurlijke veehouderij, https://www.natuurlijkeveehouderij.nl/, om te onderzoeken of er ook raakvlakken zijn en misschien wat voor elkaar te kunnen betekenen.

Huib Schoonhoven heeft een film gemaakt met als titel: Boeren met natuur; blindstaren op een rekenmodel.

Via deze link kunt u de film bekijken, https://youtu.be/ktff-Unfx9s
Hieronder de begeleidende brief naar de tweede kamer:

23 november 2021 dr. Schmack in Veessen.

De bijeenkomst was georganiseerd door Bij de Oorsprong. Het bedrijf dat met dr Schmack (hierna: S.) samenwerkt.
S. heeft het met name over de overmaat aan eiwit die een koe te verwerken krijgt en de gevolgen daarvan.
Er waren 4 VBBM-ers aanwezig en met vereende kracht hebben we onderstaande samenvatting gemaakt:

Een interessant artikel uit “Melkvee 05-12-2021” aangedragen door een van de leden.

Melkveehouders die er bewust voor kiezen om zo min mogelijk input van buitenaf te gebruiken presteren financieel net zo goed als de gemiddelde melkveebedrijven van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek onder 13 regeneratieve melkveebedrijven in Noord- en West-Nederland.

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.