image
headerfoto-devbbm-2

Agenda

Dinsdag 30 november
ONLINE Algemene Leden Vergadering
aanvang 20.00 uur
Graag opgeven voor de vergadering, dan ontvangt u de link om mee te doen.

Nieuwsbrief November 2021

Beste VBBM-leden,

In verband met de huidige maatregelen wordt dinsdag 30 november de ALV online gehouden.

In memoriam Jaap van Bruchem

6 juni 1945 -11 november 2021

Wij als VBBM bestuur en leden hebben grote waardering voor Jaap zijn inzet voor de sector. Met zijn praktische en nuchtere instelling was hij 1 van de weinige wetenschappers die dacht en handelde vanuit het perspectief van de veehouder. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen binnen de wereld van de wetenschap waardoor zijn kennis en kunde slechts beperkt bleef tot een gering deel van melkveehoudend Nederland. Dit deel melkveehouders plukt echter nog iedere dag de vruchten van Jaap zijn bevlogenheid. Gezonde bodem als basis, eiwitarm en structuurrijk rantsoen, gezonde koeien en een goed inkomen voor de boer en boerin!
Jaap van Bruchem heeft de melkveehouderij een geweldig erfenis gegeven voor de melkveehouders, die onafhankelijk zelf het rantsoen samenstellen. Wij zullen als VBBM deze erfenis op een zo waardig mogelijke manier verder brengen.
Namens bestuur en leden van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

Er is een condoleanceregister geopend:
https://www.memori.nl/gedenkplaats/jaap-van-bruchem

Regiobijeenkomsten

Er zijn 2 interessante regiobijeenkomsten geweest, hieronder vind u een korte samenvatting van beide bijeenkomsten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dat kan het best per email naar: contact@devbbm.nl.

Regiobijeenkomsten 2022

De volgende serie regiobijeenkomsten met Peter Takens worden gepland in januari en februari volgend jaar, onderwerp is dan:

het VBBM- getuigschrift en praktische verbanden

Wat staat er in het getuigschrift, wat heb je gedaan en wat kun je doen?

Korte samenvatting regiobijeenkomsten oktober/november 2021

Aldeboarn

Martsje de Visser vertelde over de ontwikkeling die het bedrijf de laatste 10 jaar heeft doorgemaakt. Directe aanleiding was de achterblijvende gezondheid van de dieren. Er begon een zoektocht.
 • Om de gezondheid te verbeteren werd als eerst minder eiwit gevoerd en koolstof toegevoegd aan het rantsoen. De geur in de stal werd neutraler doordat de voeding beter werd verteerd. Echter bleven er nog wel gezondheidsproblemen.
 • Als tweede stap werd homeopathie ingezet, hiervoor is een cursus gevolgd bij Liesbeth Ellinger. Dit maakte dat ze nagenoeg konden stoppen met het gebruik van antibiotica. Er werden hele mooie resultaten mee behaald, maar helaas nog steeds niet zoals gewenst.
 • Twee jaar terug is ook de phytotherapeut ingeschakeld. Door kruiden toe te voegen aan het rantsoen en op maat bij probleemgevallen in te zetten is het kringetje nagenoeg rond. Er wordt nu geen antibiotica meer gebruik en de gezondheid van de koeien en de kalveren is enorm vooruit gegaan.
 • Dit jaar is de mais ook uit het rantsoen geschrapt (kon helaas niet eerder i.v.m. voerkrapte). Dit alles maakt dat er nu nagenoeg geen mortelaro meer is. Wij gebruikten al jaren geen voetenbaden meer en dat ging goed, maar zonder de mais gaat het nog beter.
 • Ondanks de melkrobot wordt er zoveel mogelijk geweid, de robot melkt naar buiten en er wordt in 3 groepen geweid.
 • Stripgrazen wordt toegepast, ook voor de weidevogels. Door het stripgrazen houd je de bodem mooi bedekt. Hierdoor houd je meer vocht vast en creëer je een mulch laagje. Dit zorgt ervoor dat de biodiversiteit toeneemt, zowel in als boven de bodem. Wij gebruiken een voordraad (4x per dag verzet) en achterdraad, ’s avonds word de achterdraad weer verzet, je ziet dan de vogels en de kuikens op het geweide stuk prachtig mooi foerageren. Je hebt mestflatsen, insekten, langer gras voor de voordraad (beschutting), korter gras achter de draad. Kortom een mooi weidemozaïk en de vogels worden niet onder de voeten gelopen doordat er een achterdraad staat. Deze zorgt er meteen ook voor dat het gras niet te kort afgeweid wordt en meteen weer kan beginnen met groeien.
 • Het gangbare dipmiddel (de duurste)beviel niet, schrale spenen en wratjes, hierdoor met regelmaat uierontsteking, nu wordt een verdunning van “hypercaldetinctuur” gebruikt. Een tinctuur van hypericum (st. janskruid) en calendula (goudsbloem). Dit voldoet uitstekend, we zijn nu bezig om zelf deze tinctuur te maken.
 • Er wordt sinds twee jaar kruiden gevoerd. De phytotherapeut ,Monique van Riel, komt ieder kwartaal langs voor een bedrijfsbezoek. We gaan dan bij de dieren langs en door de weilanden. De uitdagingen worden besproken en natuurlijk ook wat goed loopt. Hierop gebaseerd volgt dan een advies van te verstrekken kruiden aan de dieren. Meestal zijn het 4 soorten kruiden welke we de koeien bijvoeren in het rantsoen. (5 gram per koe per dag) Deze kruiden bevatten ook alle noodzakelijke mineralen welke de koeien extra nodig hebben voor de komende periode. Het idee is dat hoe verder we komen in de ontwikkeling, hoe minder kruiden we bij hoeven te voeren.
 • Mocht u vragen hebben aan Monique van Riel dan kunt u emailen naar:
  movanriel@hotmail.com
 • Als wormmiddel wordt een kruidencombinatie van Monique zelf gevoerd aan de kalveren. Dit wordt gegeven voor aanvang van het weideseizoen en bij het opstallen voor 6 weken.
 • Het bedrijf ligt in een ganzen-gedoog-gebied maar (met moeite) is het bedrijf daar uitgestapt en is er een laser op het dak geplaatst. Deze schijnt in zolang het licht is, in blokken over de percelen, waardoor de ganzen niet gaan zitten fourageren. Vanaf september zijn de ganzen bij ons alweer in grote getalen aanwezig. Ze vreten het land kaal en schijten het vol met agressieve mest en verslempen de grond. Dit zijn drie dingen die je absoluut niet wenst voor een goede kringloop en een goede biodiversiteit.
 • Dit was dan ook altijd nog een groot struikelblok voor de gezondheid van ons vee en het gewas. Nu kan de bodem eindelijk herstellen, rusten en verteren in de wintermaanden. Doordat wij nagenoeg niet met ondersteunend afschot mogen werken hebben wij lasers geplaatst. En werken we nog met een knalapparaat. Dit werkt best goed. Helaas is de laser met erg zonnig weer op afstand niet meer effectief, vandaar dat we ook nog het knalapparaat inzetten. Volledige wering van de ganzen kan je in zo’n gebied nooit realiseren. Maar het scheelt wel enorm. De bodem blijft mooi bedekt en het gewas krijgt zijn vitaliteit weer terug, doordat het in ieder geval niet de gehele winter en het voorjaar continu kaalgegraasd wordt.
 • Wij zitten ook in een weidevogelgebied en mogen dus vanaf de aankomst van de weidevogels niet meer intensief de ganzen verjagen. Maar je kan altijd wel iets doen. De grootste winst is toch ook dat je in de wintermaanden de grond kan beschermen en kan laten rusten en verteren in plaats van deze intensief laten nakijken door immense getalen ganzen.
 • Nu is er weer een eerste snede gras in plaats van kaal land en kan het bodemleven weer gaan floreren, ieder jaar weer een stap vooruit.
Door het verhaal van Anton kwamen ook bacteriofagen aan de orde als helpers in het lichaam om bacteriën en virussen aan te passen zodat gezondheid wordt bevorderd. In VORK (editie 4, jaargang 7 december 2020) stond een artikel over bacteriofagen. Op de website van de VBBM staan de 3 artikelen die Anton inmiddels gepubliceerd heeft over plantenvoeding en bemesting.

Oudewater

De bijeenkomst in Oudewater werd voor een groot deel in beslag genomen door de uitleg van Anton Nigten over kwaliteit van melk, het blijkt dat tekorten in de melk overeenkomen met tekorten die in mensen wordt gezien. De betreffende elementen zijn belangrijk voor de processen die in ons lichaam plaatsvinden: verschillende vitamines, magnesium, zink, selenium en andere (sporen)elementen.

Hoe moeten we bemesten? In de artikelen op de website van de VBBM kunt u hier meer over lezen.
Het systeem van dr. Schmack kwam ter sprake, met name de overbelasting van de organen door onze manier van voeren. De rol van ureum; ureum wordt uitgescheiden als organen overbelast zijn. Dr. Schmack heeft een boek geschreven over deze materie, de-beschadigde-koe-door-de-ureum-gekte.
Tijdens de bijeenkomst ontstond het idee om kuilanalyses naast elkaar te leggen van 3 bedrijven met een andere manier van omgang met de bedrijfskringloop en de werking van stikstof en NPN door Anton te laten belichten. Hierover volgende keer meer.
Een brandende vraag die ontstond was of in de melk echt ureum wordt gemeten of dat er ook nog iets anders invloed heeft, zoals nitraat. Uit het onderzoek van Gios Nele blijkt dat de hoeveelheid nitraat in de melk kan variëren van 20 microgram tot 1260 microgram. Nitraat hoort niet thuis in de melk. Waarschijnlijk is het een belangrijke voedingsbron voor mastitisbacteriën.

Misschien interessant voor u: Bericht van Natuurboeren. Tweede bijeenkomst kennis- en inspiratietoer Natuurboeren – 30 november 2021 bij Landgoed Velhorst

Biodiversiteit, natuurbeleving en vermarkting van producten in je eigen buurt of via de korte keten. Dat zijn de thema’s van een kennis- en inspiratietour die de Overijsselse stichting Natuurboer uit de Buurt organiseert. De stichting wil de rijkdom aan soorten zichtbaar maken en vertalen in de producten die boeren bij voorkeur lokaal of regionaal afzetten.

In de periode oktober 2021 tot en met februari 2022 organiseert de stichting Natuurboer uit de Buurt vijf kennis- en inspiratiebijeenkomsten, elk gericht op een thema: 1. Kruidenrijk grasland en biodiversiteit op en rond het erf 2. Samenwerken in natuurbeheer (in samenwerking met terreinbeherende organisaties) 3. Leren van aansprekende succesvolle initiatieven op landelijke schaal 4. Leren van aansprekende initiatieven op regionale schaal (Overijssel en omstreken) 5. In gesprek met verrassende (potentiële) afnemers

De stichting wil met dit project, dat mogelijk gemaakt is door het ministerie van LNV, een inspiratiebron zijn voor boeren die aan de slag willen met biodiversiteit, het ‘laden’ van het product met natuurbeleving en het realiseren van de bijbehorende korte keten.

Voor wie zijn de bijeenkomsten? Doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn agrarische ondernemers die zich verbonden voelen met de onderwerpen biodiversiteit, natuurbeleving en/of afzet in de eigen buurt of via de korte keten. Het is niet nodig dat u deze onderwerpen nu al in uw bedrijf toepast. Ook is het niet nodig om biologisch te zijn. U kunt één of meer bijeenkomsten volgen.

Op dinsdag 30 november 2021 vindt de tweede bijeenkomst plaats bij Landgoed Velhorst. Het thema is Samenwerken in natuurbeheer, in samenwerking met terreinbeherende organisaties. Op Landgoed Velhorst werken Natuurmonumenten, Landgoed Twickel en Vrienden van Velhorst samen aan een gezamenlijke missie: duurzaam agrarisch beheer op het landgoed voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en de producten. Dit gebeurt door mensen en maatschappij te betrekken, te verbinden en te inspireren. Landgoed Velhorst wil een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw.

We vinden het belangrijk dat er veel interactie is in het programma van 30 november 2021. Het programma ziet er dan ook als volgt uit:
13.30-13.50 uur Ontvangst met koffie en thee bij Landgoed Velhorst (Velhorst 6 in Lochem) 13.50-14.00 uur Welkom door bestuurslid Natuurboeren
14.00-14.30 uur Het verhaal van Velhorst – samenwerken op Landgoed Velhorst, door Winny van Buuren
14.30-14.45 uur Pauze
14.45-16.00 uur Rondleiding op het bedrijf: hoe de gezamenlijke doelen in de praktijk worden gebracht.
Vanaf 16.00 uur Borrel en napraten

De data voor de andere drie bijeenkomsten worden in een apart bericht bekend gemaakt.
Meer informatie en aanmelden. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Esther Graaskamp (graaskamp@natuurenplatteland.nl of 06-12889965).

Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatiegegevens.
Informatie over de Natuurboeren: www.natuurboeren.nl
Informatie over Landgoed Velhorst: www.landgoedvelhorst.nl

De VBBM

Algemeen contact persoon is Walda Schenk, u kunt bellen of mailen naar 06-1043 1150 of contact@devbbm.nl. Wilt u contact met het bestuur van de VBBM, bel met uw regionale bestuurslid.
Email Marketing Powered by MailPoet