Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

Deze pagina zal de komende dagen worden gevuld met content

In april 2017 organiseerde VBBMVBBM organiseert jaarlijks meerdere kennisbijeenkomsten. Dit doen wij omdat we het belangrijk vinden dat onze leden uit de vereniging terugkrijgen hoe zij hun bedrijfskringloop kunnen optimaliseren. Het bovengronds aanwenden van kwalitatief goede mest is slechts één schakel in een geheel van bedrijd