Vereniging tot Behoud van Boer&Mileu

Kringloopboeren

Certificaat Natuurlijk Kringloop Systeem


Doelstelling VBBM boeren:
De boeren van onze vereniging streven een duurzame bedrijfsvoering na, hierbij blijft de mineralenkringloop op eigen bedrijf zoveel mogelijk gesloten. Tevens is uitgangspunt dat melkveehouders of boeren die mest bovengronds aan willen wenden, mest produceren die van zodanige kwaliteit is dat men kan stellen dat deze zelf al emissiearm is. Dit kan men onder andere bereiken door structuurrijk en eiwitarm te voeren. Op deze wijze streeft men naar mest met een juiste C/N verhouding waarbij bovendien ook een juiste verhouding van organisch gebonden N dient te zijn.

Natuurlijk Kringloop Systeem:

De VBBM heeft het certificaat, getuigschrift 'Natuurlijk Kringloop Systeem' (NKS) ontwikkeld om te onderbouwen dat haar boeren aantoonbaar een duurzame bedrijfsvoering hanteren. Deze gegevens zijn van essentieel belang in onze lobby naar overheid, politiek en sector. 

Er zijn diverse onderdelen waarop men kan scoren in dit getuigschrift, en de te behalen duurzaamheids predicaten variëren van 'Brons, Zilver tot Goud'. Hierbij is het predicaat 'Goud' het hoogst haalbaar. Om aan de kwalificatie 'Brons' te voldoen moet u minimaal 80 punten scoren. Onze adviseurs bezitten de kennis om u te helpen inzichtelijk te maken hoe u eventueel een betere score kunt realiseren in het NKS.

Downloads omtrent certificering:
Hieronder staan een aantal documenten met meer informatie omtrent ons certifictaat:

Document met scorepunten:

Scorelijst 

Gegevens die u aan moet leveren voor certificering:

Gegevens lijst
Wilt u ook een getuigschrift NKS behalen?
Neemt dan contact met ons op via de contactpagina of bel voor meer informatie:

Communicatie: Femke Bakhuisen-Wiersma 06-83383379

-